Jaarrekeningen & Rapportages

Wij houden overzicht

Natuurlijk ben je liever bezig met waar je ondernemershart ligt. Maar helder inzicht in je financiën is wel belangrijk. Niet alleen voor de belasting. Ook voor de toekomst. Heb je namelijk helder hoe je het afgelopen jaar presteerde, dan zie je weer overal kansen. Zet ons dus maar aan het werk met jouw:

  • Jaarrekening;
  • Maand- en kwartaaloverzichten;
  • Deponering Kamer van Koophandel.

Wij kunnen per maand, kwartaal of halfjaar een financieel overzicht voor jou maken, waardoor je een helder inzicht houdt in de financiële positie van jouw onderneming op grond waarvan je goede beslissingen kunt nemen voor wat betreft de huidige en toekomstige bedrijfsuitvoering. Ook voor incidentele rapportages ten behoeve van financieringsaanvragen kun je bij ons terecht.

Eveneens maken wij voor jou een gedegen en helder jaarverslag over het bedrijfsresultaat en de bedrijfsontwikkeling van jouw onderneming. Dit jaarverslag geldt tevens als voorbereiding van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

jaarrekening

jaarrekeningrapportage

Indien je eigenaar bent van een Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschaps (N.V.) dan zorgen wij er eveneens voor dat na de goedkeuring van het jaarverslag, deze op een correcte wijze wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zodat jij aan al jouw verplichtingen hebt voldaan.

BEL DIRECT