Hoving Administratie- en Adviesbureau
Per 1 januari 2019 onder de vlag van:

Van Braak Accountants

Het vestigingsadres blijft
Brinkenhalte 20 te Emmen

Contact met Evelien Hoving?
Mail naar e.hoving@vanbraakaccountants.nl
of ga naar www.vanbraakaccountants.nl.